: 081-684-6528 / 086-412-3832
  • กล่องเกมส์อัจฉริยะ เตรียมสอบเข้าสาธิต (Pre-Schoolers University)

กล่องเกมส์อัจฉริยะ เตรียมสอบเข้าสาธิต (Pre-Schoolers University)

  • ผู้ผลิต: ORDA
  • รหัส/รุ่น: EDU-PS-9999
  • คะแนนสะสม: 4
  • สถานะสินค้า: รอเช็คสต๊อก
  • 1,200.00฿

- OR -

เสริมทักษะพัฒนาการด้าน คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง และมิติสัมพันธ์ 

ชุดเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก พัฒนาความคิด ความเข้าใจในสิ่งรอบตัว บูรณาการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรื่องรูปทรงเรขาคณิต พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจำแนก การสังเกตความเหมือนและความต่าง การผสมผสานและการเชื่อมโยง สามารถรับรู้สิ่งที่เห็นภายนอกแล้วแปลงมาเป็นการรับรู้ภายใน เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา ตรรกะและมิติสัมพันธ์

Pre-school's University 1 ประกอบด้วย

1. ใบแต่ละชุดประกอบด้วยโจทย์ 9 แผ่น ดังนี้

1.1 Match shape and colors

1.2 Identify sizes

1.3 Match silhouettes (จับคู่เงา)

1.4 Match 12 colors

1.5 Match Opposite

1.6 Match shapes

1.7 Where does it belongs

1.8 Make the connection

1.9 Complete the picture

2. 108 แผ่นภาพ


Pre-school's University 2 ประกอบด้วย

1. ใบแต่ละชุดประกอบด้วยโจทย์ 9 แผ่น ดังนี้

1.1 Identify and match shapes

1.2 Match geometric shapes

1.3 Match quantitiesand orientation

1.4 Match shapes according to shades

1.5 Correct the mistake

1.6 Distinguish between the fine differences

1.7 Compare the quantities

1.8 Match the exception

1.9 Complete the shapes

2. 108 แผ่นภาพ


Pre-school's University 3 ประกอบด้วย

1. ใบแต่ละชุดประกอบด้วยโจทย์ 9 แผ่น ดังนี้

1.1 Match the identical pictures

1.2 Match the missing part

1.3 Find the missing half

1.4 What does not belongs

1.5 Match the parts

1.6 Match colors and orientation

1.7 Match quantities

1.8 Match numbers to quantities

1.9 Find the exception

2. 108 แผ่นภาพ


Pre-school's University 4 ประกอบด้วย

1. ใบแต่ละชุดประกอบด้วยโจทย์ 9 แผ่น ดังนี้

1.1 Match the vehicle to its' path

1.2 Match according to use

1.3 Where does it come from

1.4 Match the tools to the worker

1.5 Match the sides to the shape

1.6 Mix and match colors

1.7 Find the center figures

1.8 Match the colors to the pictures.

1.9 Complete the numerical series

2. 108 แผ่นภาพ

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี 


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
สินค้าที่เกี่ยวข้อง