: 081-684-6528 / 086-412-3832
  • จับคู่สิ่งตรงข้าม (Match the Opposite)

จับคู่สิ่งตรงข้าม (Match the Opposite)

  • ผู้ผลิต: ORDA
  • รหัส/รุ่น: EDU-GM-9999
  • คะแนนสะสม: 5
  • สถานะสินค้า: รอเช็คสต๊อก
  • 900.00฿
  • 750.00฿

- OR -

Match the Opposite เป็นเกมส์กระดานเหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการเรียนรู้เรื่องสิ่งตรงกันข้าม โดยใช้รูปภาพ


ประโยชน์ :

1. ช่วยพัฒนาการจำแนก ความเหมือน ความต่าง และตรงกันข้าม

2. พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร

3. ส่งสริมการเรียนรู้รื่องการจับคู่สิ่งที่ตรงกันข้าม

4. พัฒนาทักษะด้านการใช้ตรรกะและมิติสัมพันธ์ ช่วยพัฒนาการคิด และการตัดสินใจ

5. พัฒนาทักษะด้านการสังเกตุ การคิดเชิงวิเคราะห์ ช่วยพัฒนาการพูด การอธิบายโดยใช้เหตุผล


เหมาะสำหรับเด็กระหว่าง 2-5 ปี 


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
สินค้าที่เกี่ยวข้อง