: 081-684-6528 / 086-412-3832
  • บล๊อคฝึกปัญญา (Brainy Block)

บล๊อคฝึกปัญญา (Brainy Block)

  • ผู้ผลิต: ORDA
  • รหัส/รุ่น: EDU-GM-9999
  • คะแนนสะสม: 4
  • สถานะสินค้า: รอเช็คสต๊อก
  • 990.00฿
  • 920.00฿

- OR -

เกมส์ล๊อคฝึกปัญญา (Brainy Block) เหมาะสำหรับเสริมทักษะพัฒนาการด้าน คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการเชื่อมโยง 


พัฒนาการสังเกต การมองภาพรวม การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรูปทรงต่างๆ และการใช้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ แยกแยะ การมีเหตุมีผล บริหารความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เด็กจะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถต่อยอดในขั้นที่สูงต่อไป


ประกอบด้วย

  • 1.รูปทรงเรขาคณิต สีเหลือง สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว
  • 2.ใบงาน 18 แผ่น (32 แบบ) เริ่มจากระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก


เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-7 ปี


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
สินค้าที่เกี่ยวข้อง