: 081-684-6528 / 086-412-3832

เกมส์สำหรับทุกคนในครอบครัว

เกมส์สำหรับทุกคนในครอบครัว

รวมของเล่นและเกมส์กระดานเพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปสำหรับเด็ก และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต และเครือคาทอลิก และเกมส์สำหรับทุกคนในครอบครัว


กล่องเกมส์อัจฉริยะ เตรียมสอบเข้าสาธิต (Pre-Schoolers University)

กล่องเกมส์อัจฉร..

เสริมทักษะพัฒนาการด้าน คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง และมิติสัมพันธ์ ชุดเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก พัฒ..

1,200.00฿

1,200.00฿

จัดหมากตามภาพ (IMAGIC)
Sale

จัดหมากตามภาพ (..

เป็นเกมส์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การวางแผนและการจั..

1,550.00฿1,300.00฿

1,300.00฿ 1,550.00฿

จับคู่สิ่งตรงข้าม (Match the Opposite)
Sale

จับคู่สิ่งตรงข้..

Match the Opposite เป็นเกมส์กระดานเหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการเรียนรู้เรื่องสิ่งตรงกั..

900.00฿750.00฿

750.00฿ 900.00฿

จับคู่หน้าลิง (Monkey Face)
Sale

จับคู่หน้าลิง (..

เป็นเกมส์โดมิโนสายพันธุ์ใหม่ ที่ฝึกทักษะการสังเกต การจำแนกความเหมือน ความต่าง ความตรงกันข้าม ฝึกก..

900.00฿790.00฿

790.00฿ 900.00฿

ตัวตลกแสนสนุก (Color Clowns )
Sale

ตัวตลกแสนสนุก (..

ชุดเริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงและการผสมสีผ่านการทดลองจากชิ้นอุปกรณ์ ที่แสดงผลการทดลองให้เห็นจ..

850.00฿700.00฿

700.00฿ 850.00฿

บล๊อคฝึกปัญญา (Brainy Block)
Sale

บล๊อคฝึกปัญญา (..

เกมส์ล๊อคฝึกปัญญา (Brainy Block) เหมาะสำหรับเสริมทักษะพัฒนาการด้าน คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการเชื่อมโ..

990.00฿920.00฿

920.00฿ 990.00฿

บล๊อครูปทรงสร้างสรรค์ (Totty Tiles)
Sale

บล๊อครูปทรงสร้า..

Totty Tiles เป็น ชุดเริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงและสีสันผ่านการเล่น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำห..

1,390.00฿1,200.00฿

1,200.00฿ 1,390.00฿

ฝึกสมองประลองความจำ (Memory Puzzle)
Sale

ฝึกสมองประลองคว..

Memory Puzzle  เกมส์ประลองความจำ ที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และช่วยฝึกทักษะการจำ การ..

950.00฿800.00฿

800.00฿ 950.00฿

ลูกแก้วอัจฉริยะ (Use your marbles)
Sale

ลูกแก้วอัจฉริยะ..

ลูกแก้วอัจฉริยะ เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดการวางแผนที่เป็นระบบโดยการนำลูกแก้วมาวางซ้อนกันเป็นพ..

1,090.00฿900.00฿

900.00฿ 1,090.00฿

วางแผนให้ดี ยึดพื้นที่ให้ได้ (Reversi Game)
Sale

วางแผนให้ดี ยึด..

สุดยอดเกมส์กลยุทธ์ที่แสนสนุก ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Othelloวิธีการเล่น : แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่..

1,490.00฿1,300.00฿

1,300.00฿ 1,490.00฿

หน้าใครหนอ (Let's Face it)
Sale

หน้าใครหนอ (Let..

กิจกรรมเพื่อการฝึกการสังเกต ความจำ และการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผ่านเกมการเล่นจากสิ่งที่ใกล้ตัวน..

850.00฿700.00฿

700.00฿ 850.00฿

อะไรอยู่ในสี่เหลี่ยมเอ่ย? Whats in the square?
Sale

อะไรอยู่ในสี่เห..

ชุดพัฒนาทักษะการประมวลผลภาพวัตถุ 3 มิติ จากภาพ 2 มิติ เด็กจะได้เรียนรู้และเข้าใจภาพตัดขวาง พัฒนาทักษ..

3,490.00฿3,000.00฿

3,000.00฿ 3,490.00฿

อะไรเอ่ยอยู่ผิดที่ (What doesn't belong)
Sale

อะไรเอ่ยอยู่ผิด..

เสริมทักษะพัฒนาการด้าน การสังเกต การจำแนกความต่างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการสังเกตการจำแนกรูปภ..

890.00฿800.00฿

800.00฿ 890.00฿

เก็บให้เกลี้ยง (Take all)
Sale

เก็บให้เกลี้ยง ..

เสริมทักษะพัฒนาการด้าน คณิตศาสตร์ การวางแผนชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการวางแผนกลยุท..

1,690.00฿1,500.00฿

1,500.00฿ 1,690.00฿

เกมส์บล๊อคสร้างสรรค์ (Creative Brainy Block)
Sale

เกมส์บล๊อคสร้าง..

เป็นตัวต่อรูปเรขาคณิตสองมิติเบื้องต้น เป็นสื่อชั้นยอด ที่ฝึกการคิดของเด็กอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับกา..

1,290.00฿1,050.00฿

1,050.00฿ 1,290.00฿

เกมส์บล๊อคหัดจำ (Basic Brainy Blocks)
Sale

เกมส์บล๊อคหัดจำ..

เสริมทักษะพัฒนาการด้าน คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการเชื่อมโยงชุดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องประสมรูปทรงเร..

1,090.00฿1,000.00฿

1,000.00฿ 1,090.00฿

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 16 รายการ จากทั้งหมด 19 รายการ (จำนวน 2 หน้า)