: 081-684-6528 / 086-412-3832

เลขที่บัญชี

คุณสามารถชำระเงินเข้าบัญชีที่แตกต่างจากที่ได้ระบุตอนทำการสั่งซื้อ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ "แจ้งการชำระเงิน" ทุกครั้ง เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น