: 081-684-6528 / 086-412-3832

การจัดส่งสินค้า

For english, please change the flag language on the top left.


1. คำสั่งซื้อที่ชำระเงินและแจ้งให้ทางร้านทราบภายในเวลา 10:00 น. จัดส่งในวันเดียวกัน ยกเว้นวันหยุด ต้องแจ้งก่อนเวลา 09:00 น.


2. เราจัดส่งสินค้าแบบที่ต้องมีการเซ็นต์รับเท่านั้น


3. การจัดส่งฟรี สงวนสิทธิ์เฉพาะการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น


4. เรามีบริการ ส่งสินค้าเร่งด่วนในวันเดียวกัน กรุณาติดต่อเรา


5. เรายินดีจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ กรุณาติดต่อเรา เรายินดีรับชำระผ่าน Paypal


หากท่านได้รับสินค้าที่แพคเกจเสียหาย ชำรุด ฉีกขาด กรุณาเปิดตรวจต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่าย หากมีการเซ็นต์รับสินค้าแล้ว ทางร้านขอสวงนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถเคลมค่าเสียหายจากบริษัทนำจ่ายได้


ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยด้วยบริการต่าง ๆ 

รูปแบบการจัดส่ง
พัสดุธรรมดา (รหัส P)พัสดุลงทะเบียน (รหัส R)

       

พัสดุด่วนพิเศษ (รหัส E)              


กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 2-7 วัน กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 1-2  วัน 
ต่างจังหวัด  3-7 วัน 
ต่างจังหวัด  2-3 วัน 
การรับพัสดุ ต้องมีการเซ็นต์รับ
กรตรวจสอบสถานะพัสดุ
โทรสอบถามไปรษณีย์ปลายทาง
ตรวจสอบทางเนต หรือแอพพลิเคชั่นในมือถือ
การแสดงสถานะการจัดส่ง
 ตรวจสอบเองไม่ได้ เฉพาะต้นทางและปลายทางรับเข้า และนำจ่าย
แสดงสถานะทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหว
มูลค่าการรับประกันสูงสุด
1,000 บาท300 บาท
2,000 บาท
ระยะเววลารอจ่าย 15 วัน
7 วัน


*กรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายถึง จังหวัดที่มีรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 1, 2 และ 7 

Rev. 02, 16 กุมภาพันธ์ 2559