: 081-684-6528 / 086-412-3832

ข้อตกลง & กติกา

1. กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน เนื่องจากระบบจะลบคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อคืนสินค้าเข้าสต๊อก หากมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อเรา


2. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการให้ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ หรือเปลี่ยนที่อยู่


3.  สินค้าจะจัดส่งหลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการชำระเงิน กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว


4. กรณีที่ได้รับสินค้าในแพคเกจที่สมบูรณ์ดี แต่พบว่าสินค้ามีปัญหา กรุณาติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสินค้า  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่ได้รับการแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนด


5. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการคืนเงิน

     5.1 สินค้าที่เป็นอนามัยส่วนบุคคล และสินค้าลดราคา ล้างสต๊อก ไม่รับเปลี่ยน ไม่รับคืน ทุกกรณี

     5.2 ทางร้านไม่รับคืนสินค้า แต่พิจารณาให้เปลี่ยนสินค้าได้ โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  หากพบปัญหา กรุณาติดต่อเราเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

     5.3 สินค้าชำรุดที่เป็นข้อบกพร่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน / คืนสินค้า อันเนื่องมาจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น ไม่ถูกใจสี ลาย เปลี่ยนใจ หรืออื่น ๆ จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน / คืน สินค้าตามข้อ 5.4 และทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปเท่านั้น 

     5.4 สินค้าที่ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยน / คืน ด้วยเหตุผลอื่น ที่ไม่ใช่ข้อบกพร่องจากการผลิต  จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน / คืน สินค้า 25% ของราคาสินค้าที่ซื้อไม่ไม่รวมค่าจัดส่ง ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าชิ้นเดิม และชิ้นใหม่ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นใดที่อาจะมีขึ้น ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการเปลี่ยน / คืนสินค้าคือ 150 บาท / ชิ้น 

     5.5 สินค้าที่ได้ตกลงกันให้เปลี่ยนได้นั้น ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินที่เหลือหลังจากรหักค่าธรรมเนียมตามข้อ 5.4 แล้วภายใน 24 ชม. หลังจากที่ได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนในสภาพเดิมที่พร้อมขายแล้ว  โดยจะคืนให้เป็นเครดิตร้านค้า หรือคูปอง สำหรับซื้อสินค้าในร้าน ทั้งนี้เครดิต หรือคูปองจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออกคูปอง 


6. สินค้าที่ได้รับการตกลงร่วมกันว่าสามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ จะต้องส่งกลับมาที่ร้านภายใน 3 วัน และต้องอยู่ในสภาพเดิม ที่พร้อมขายเท่านั้น สินค้าที่มีการเปิด แกะ ฉีกหีบห่อแล้ว หรือผ่านการใช้งานแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณาคืนเงินใด ๆ 7. ลูกค้ามีหน้าที่พิจารณาความเรียบร้อยของหีบห่อ ที่ถูกจัดส่ง ก่อนเซ็นต์รับสินค้า หากเกิดความเสียหาย สูญหายขึ้นภายหลังจากการเซ็นต์รับสินค้าโดยไม่ตรวจสอบความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์  อาจะเป้นเหตุให้ทางร้าน และบริษัทจัดส่ง ปฎิเสธความรับผิดชอบได้


ขอบคุณค่ะ,

www.mamykiddy.com
Rev. 07, 17 กุมภาพันธ์ 2559