: 081-684-6528 / 086-412-3832

เกี่ยวกับเรา

เราเริ่มให้บริการสินค้าผ่านทางการจำหน่ายออนไลน์ครั้งแรกด้วยการนำเสื้อผ้า และของใช้มือสองสภาพดีของลูก ๆ มาจำหน่ายในราคาแลกเปลี่ยน จนกระทั่งขยายมาสู่ร้านค้าออนไลน์จำหน่ายสินค้าสำหรับแม่และเด็กอย่างเช่นทุกวันนี้ 


แม่ปูเริ่มต้นชีวิตการทำงานในอาชีพข้าราชการ ด้วยการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งหนึ่ง จนได้ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ต่อมาได้ลาออกมาทำงานในภาคเอกชน และมาเป็นแม่เต็มเวลาในที่สุด ในฐานะของแม่ลูก 3 ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด และคัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กได้อย่างดี นอกจากนี้ประสบการณ์การเลี้ยวลูกด้วนนมแม่ของตนเอง ทำให้แม่ปูสามารถถ่ายทอดความรู้และช่วยให้คุณแม่อีกหลายท่านประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกัน


เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรงแม่ปู - MamyKiddy

Rev. 02 16 กุมภาพันธ์ 2559